Ympäristöpolitiikka

Yksilön ja yrityksen on tunnettava vastuunsa ympäristöstään. Ilman ympäristöä ei ole yritystäkään. Helkama Bica ottaa omassa toiminnassaan viestintä- ja laivakaapeliyrityksenä huomioon ympäristönäkökohdat. Noudatamme vallitsevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Ympäristöasioista huolehtiminen kaikissa toiminnoissamme koituu yhteiseksi hyödyksemme ja säästää luonnonvaroja. Tavoitteena on ympäristön kestävä kehitys.

Eri toimintojen ympäristövaikutusten arviointi ja määräaikainen ympäristöohjelmien tarkastus ovat ympäristöhallintamme perusta. Ympäristöä säästävien toimenpiteiden pääkohdat ovat:

  1. Tuotantoromun määrän vähentäminen.
  2. Yhdyskuntajätteen vähentäminen ja hyötykäyttö.
  3. Energian säästäminen.
  4. Turvallisuuden tehostaminen ja terveys.